Adres komórki

Adres komórki stanowi nazwa kolumny i nazwa wiersza, na przecięciu których znajduje się komórka.

Przykłady: A1, AA11


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak