Adresowanie komórek

Adresowanie względne - w zapisie adresu komórki nie występują inne znaki oprócz nazwy kolumny i nazwy wiersza, np. A5, BB47. Adres względny ma jeszcze jedną własność - przy kopiowaniu wzoru mającego adres względny adres zostanie po wklejeniu automatycznie zaktualizowany.
 
Adresowanie bezwzględne - jest to adres, który zarówno przed nazwę kolumny jak i wiersza zawiera znak dolar $ (NIE MA ON NIC WSPÓLNEGO Z WALUTĄ!). np. $A$S, $G$11. Adres bezwzględny pozostaje niezmieniony w wyniku kopiowania.
 
Adresowanie mieszane - jest to adres, który stanowi połączenie dwóch poprzednich adresów. W zapisie adresu komórki tylko nazwa kolumny lub tylko nazwa wiersza zawiera znak $. np.: $A1, można to tłumaczyć jako: "nie zmieniaj kolumny podczas kopiowania".

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak