Żółw idzie przez ekran i rusza głową

Napisz program, aby żółw szedł przez ekran o współrzędne 1,2 do 12,1 i kiwał głową w czasie 15000.


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak