Migająca iskra na ekranie

Napisz program, aby iskra w czasie 8000 poruszała się od położenia 1,1 do 12,9. Animację powtórz 7 razy.


WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak