Algorytmy

Najbardziej znanym sposobem przedstawiania algorytmów jest "schemat blokowy", czyli przedstawienie problemu i jego rozwiązania w postaci różnorodnych figur geometrycznych.

Bardzo ważne jest połączenie poszczególnych bloczków.

Znak graficznyOpis operacji
Początek algorytmu - może być tylko takie jedno polecenie w algorytmie. Wychodzi z niego tylko jedno połączenie.
Koniec algorytmu - podobnie jak przy starcie tak i tutaj może być tylko jedno takie polecenie kończące wykonywanie algorytmu. Wchodzi do niego tylko jedna strzałka.
Wprowadzanie i wyprowadzanie danych - W jednym schemacie może być kilka takich bloków. Ma jedno połączenie wchodzące i jedno wychodzące.
Wykonywanie działań - jest to blok, w którym wykonujemy różne obliczenia. Ma jedno połączenie wchodzące i jedno wychodzące.

W wyrażeniach arytmetycznych zamiast znaku = występuje znak przypisania :=

Sprawdzanie warunków - Blok, w którym podejmujemy decyzje. Wchodzi do niego jedno połączenie, ale wychodzą dwa: TAK - gdy warunek jest spełniony i NIE, gdy nie może zostać spełniony.
Łącznik - Stosuje się go najczęściej, jak schemat blokowy występuje w kilku częściach np. na dwóch stronach.
Połączenie - łączy poszczególne bloki

WSTECZ

2020 Karolina Majchrzak