FURNITURE

Meble

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

1          2          
                
  3                
                
     4             
    5        6        
                
     7    8           
                
                
    9              
         10         
     11             
                
        12