FARM ANIMALS

Zwierzęta hodowlane

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

1     2           
            
  3            
            
   4    5       6    
       7    8     
            
     9         
    10          
   11           
  12            
 13