Nauczyciele

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Grono SP12 WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020:

dyrektor szkoły Anna Kulisa -
klasy: 2c, 2d, 2e (zajęcia pozalekcyjne)
wicedyrektor Katarzyna Kraszewska  - klasy: 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e (zajęcia pozalekcyjne)

Język polski:

wicedyrektor Barbara Zatorska - klasa 7e
Agnieszka Jabłońska - klasy: 4b, 4d, 8b, 8c
Łukasz  Jakubowski - klasy: 4c, 6c, 6d, 7a, 7f
Paulina Poterała - klasy: 5a, 5c, 5h
Małgorzata Skrzypczyk - klasy: 4a, 5b, 5e, 8d
Joanna Stalbowska - klasy: 6b, 6e, 7d, 8s
Marta Sztompka-Stępień - klasy: 5d, 5g, 5i, 6a
Renata Zajda - klasy: 5f, 7b, 7s, 8e

Język angielski:

Agnieszka Faryś - klasy: 1b, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 8c(2)
Cecylia Jakubiak - klasy: 6d(1), 6d(2), 7a(1), 7b, 7d, 8e(2), 8s(2)
Agata Kabzińska - klasy: 2b, 3b, 3c, 3e, 5c, 5g, 7e, 7f
Zofia Olczyk - klasy: 2c, 2e, 5a, 5h, 7a(2), 8b(1), 8c(1)
Aleksandra Rajkowska - klasy: 3a, 4d, 6e, 7s, 8b(2), 8s(1)
Tomasz Wróbel - klasy: 1c, 1d, 2d, 3d, 4a, 5i, 8d(1), 8e(1)
Joanna  Wściubiak - klasy: 1a, 1e, 2a, 4b, 4c, 5b, 6c, 8d(2)

Język niemiecki:

Ewa Kozłowska - klasy: 7a(1), 7b, 7s, 7d, 7e, 7f, 8b(1) zajęcia pozalekcyjne: 6a, 6b, 6c, 6d, 6e
Paweł Woźniak - klasy: 7a(2), 8b(2), 8c(1 i 2), 8d(1 i 2), 8e(1 i 2), 8s(1 i 2)

Historia:

Michał Owczarek - klasy: 4d, 5e, 5h, 5i, 6e, 7s, 8b, 8c, 8d, 8e, 8s
Marzena Popielarczyk - klasy: 4a, 4b, 4c, 5a, 5c, 5f, 7a, 7b, 7d, 7e, 7f
Joanna Wieczorek - klasy: 5b, 5d, 5g, 6a, 6b, 6c, 6d

Matematyka:

Ewa Adamczyk - klasy: 4a, 4c, 5f, 6b, 8c
Małgorzata Biłek - klasy: 5a, 5c, 7a, 7e, 8b
Małgorzata  Komorowska - klasy: 5e, 5h
Katarzyna Makowska - klasy: 4b, 5b, 5d, 7f, 8s
Marta Miedzianowska-Szulc - klasy: 4d, 5i, 6a, 6c, 6e
Edyta Paszkiewicz - klasy: 7b, 7s, 8e
Katarzyna Szczepka - klasy: 5g, 6d, 7d, 8d

Przyroda:

Joanna Wieczorek - klasy: 4a, 4b, 4c, 4d

Biologia:

Małgorzata Królikiewicz - klasy: 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7s, 7d, 7e, 7f, 8b, 8c, 8d, 8e, 8s
Kinga Dendek - klasy: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i

Geografia:

Elżbieta Gucio - klasy: 6b, 6e, 8b, 8c, 8d, 8e, 8s
Teresa Glubowska - klasy: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 6a, 6c, 6d, 7a, 7b, 7s, 7d, 7e, 7f

Zajęcia komputerowe/ Informatyka:

Karolina Majchrzak - klasy: 4a(1), 4b(1), 4c(1), 4d(1), 5a(1), 5b(1), 5c(2), 5e(1), 5f(1), 6a(2), 6b(1), 6c(2), 6d(1), 7a(1), 7e(1), 7f(2), 7s(2), 8b(2), 8c(2), 8s(2)
Beata Pruszczyk - klasy: 4a(2), 4b(2), 4c(2), 4d(2), 5c(1), 5d(1), 5e(2), 5g(1), 5h(1), 5i(1), 6e(2), 7a(2), 7b(1), 7d(2), 7e(2), 7f(1), 8d(1), 8e(1), 8s(1)
Joanna Seta - klasy: 5a(2), 5b(2), 5d(2), 5f(2), 5g(2), 5h(2), 5i(2), 6a(1), 6b(2), 6c(1), 6d(2), 6e(1), 7b(2), 7d(1), 7s(1), 8b(1), 8c(1), 8d(2), 8e(2)

Fizyka:

Małgorzata Pełeszczak - klasy: 7a, 7b, 7s, 7d, 7e, 7f, 8s
Edyta Paszkiewicz - klasy: 8b, 8c, 8d, 8e

Chemia:

Dobrowolska Danuta - klasy: 7a, 7b, 7s, 7d, 7e, 7f, 8b, 8c, 8d, 8e, 8s

Wychowanie do życia w rodzinie:

Dagmara Kołowrotkiewicz - klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7s, 7d, 7e, 7f

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Małgorzata Pełeszczak - klasy: 8b, 8c, 8d, 8e, 8s

Muzyka:

Dariusz Głowacki - klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7s, 7d, 7e, 7f

Plastyka:

Szymańska-Kaczmarek Gabriela - klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7s, 7d, 7e, 7f

Technika:

Olszewska  Helena - klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e

Wychowanie fizyczne:

Małgorzata Franas - klasy: 5a, 5h, 8s(dz), 8e(2)
Renata Kopińska-Jadwiszczak - klasy: 7s, 8s(ch)
Wiesław Kozica - klasy: 4a, 4b, 5b, 6b, 6c,7b
Andrzej Kozieł - klasy: 5d, 5e, 6a, 7a, 8(2)2, 8d(2)2
Piotr Narejko - klasy: 4c, 4d, 6d, 7d, 8b(1), 8c(1)
Marcin Nowak - klasy: 7e, 7f, 8c(2), 8d(1), 8e(1)
Radosław Zyga - klasy: 5c, 5f, 5g, 5i, 6e

Nauczanie wczesnoszkolne:

Agnieszka Robak - klasa 1a
Magdalena Dzwonnik - klasa 1b
Beata Gortyńska - klasa 1c
Bożena Łopacińska - klasa 1d
Ewa Janowska-Nowak - klasa 1e

Sylwia  Skórkowska - klasa 2a
Maria Prokop - klasa 2b
Maria Poterała - klasa 2c
Agnieszka Rogowska - klasa 2d
Agnieszka Byczek - klasa 2e

Katarzyna Magrzyk - klasa 3a
Agnieszka Fijałkowska - klasa 3b
Katarzyna Poterała - klasa 3c
Alicja Meresińska - klasa 3d
Iwona Kacperska - klasa 3e

Religia:

Ewa Baur - klasy: 1a, 1b, 1e, 2a, 2c, 2d, 2e, 3b, 4a, 5g, 7s, 8b, 8s
Dorota Cieślik - klasy: 2b, 3a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5h, 6b, 6e, 8c, 8d, 8e
Aleksandra Nowakowska - klasy: 1c, 1d, 3c, 4b, 4c, 4d, 5a, 5f, 6a, 6c, 6d, 7a, 7b, 7d
Dorota Lasecka - klasy: 3e, 5i, 7e, 7f

Pedagodzy:

Dorota Kubiak
Katarzyna Szymczyk

Psycholog:

Agnieszka Piątek

Nauczyciele świetlicowi:

Katarzyna Balcerek
Agnieszka Olbromska
Anna Wolska
Małgorzata Karczewska
Joanna Krasoń

Nauczyciele bibliotekarze:

Alicja Stobiecka
Aleksandra Wincencjusz


Nauczyciele wspomagający:
Bogusława Drobik
Ewelina Siniarska  
Aneta Zadumińska
Renata Klepacz
Małgorzata Balcerzyk