Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Tryb.  informuje w poniższych załącznikach o zasadach rekrutacji kandydatów na uczniów klasy I do Szkoły Podstawowej nr 12 na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja dzieci do klas I na rok szkolny 2018/2019 zamieszkałych w obwodzie szkoły odbędzie się w dniach od 18.02 - 22.03.2019 roku.


Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły .
Zgłoszenia  oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej.
 
Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w roku szkolnym 2019/2020.
 

Kontakt

ul. Belzacka 104
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 646-68-58
e-mail: sp12@sp12.piotrkow.pl

Czwartek 21 listopada 2019

Janusz, Twardosław, Maria, Elwira, Albert, Rufus, Regina, Konrad, Wiesław, Heliodor

Na skróty