Zawiadomienie o rekrutacji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
zdjęcie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Tryb. informuje, że w dniach od 10.02 do 20.03.2020 roku przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klas I na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły.

Zgłoszenia oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie www.sp12.piotrkow.pl
 
Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w roku szkolnym 2020/2021.
 
powrót