Konkurs plastyczny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Konkursie na najładniejszą kartkę wielkanocną.
1. Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań plastycznych, umiejętności graficznych i kreatywności, kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
2. Zasady uczestnictwa: konkurs adresowany jest do uczniów kl. I-VIII, oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:
  • Klasy I – III
  • Klasy I V– VIII
3. Technika wykonania: dowolna np.: rysunek, malarstwo, wyklejanka - technika płaska,
nawiązywać do tematyki Świąt Wielkanocnych,
  • format nie większy niż A4,
  • jeśli wzór pracy będzie zaczerpnięty z jakiegokolwiek źródła, należy na odwrocie pracy podać to źródło,
  • prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę.
  • Prace należy składać w bibliotece szkolnej,
  • Termin składania prac do dnia 03.04.2020 roku /piątek/.
7. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Prace uczniów ocenia komisja szkolna powołana przez organizatora. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
8. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Prace nie podlegają zwrotowi.

Uwaga! Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem zgody na jej nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych http://sp12.piotrkow.pl opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem. Przekazując pracę konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.

Nagrody!!!
powrót