Nauczyciele

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Grono SP12 WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018:

dyrektor Anna Kulisa -
2a, 2b, 2c, 3a, 3d  (Edukacja wczesnoszkolna,  Plastyka)
wicedyrektor Katarzyna Kraszewska - 3b, 3c, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j - (Edukacja wczesnoszkolna,  Plastyka)
 

Język polski:

wicedyrektor Barbara Zatorska - klasa 5e
Małgorzata Skrzypczyk - klasy: 4b, 6d, 7e, 7h
Irena Szczepanik - klasy: 4a, 5b, 6e
Joanna Stalbowska - klasy: 4e, 5d, 6s, 7g
Agnieszka Jabłońska - klasy: 6b, 6c, 7f
Gabriela Telatnik - klasy: 4c, 7b, 7c, 7d
Jakubowski Łukasz - klasa 4d, 5a, 5f, 5s

Język angielski:

Agnieszka Faryś - klasy: 1d, 3d, 3e, 3f, 4a, 5b(2), 7e(1), 7f
Cecylia Jakubiak - klasy: 1b, 4d, 5a(2), 5b(1), 5d, 6e(2), 6s(2)
Zofia Olczyk - klasy: 1c, 3a, 3g, 5s(2),  6b(1), 6c(1), 7c(1), 7c(2)
Agata Kabzińska - klasy: 1a, 3h, 5a(1), 5e, 5s (1), 6b(2), 6s(1)
Aleksandra Lesiak - klasy: 1e, 3c, 3i, 4b, 4e, 5f, 6c(2)
Tomasz Wróbel - klasy: 6d(1), 6e(1), 7b, 7d, 7e(2), 7g, 7h
Joanna Wściubiak - klasy: 2a, 2b, 2c, 2d, 3b, 3j, 4c, 6d

Język niemiecki:

Ewa Kozłowska - klasy: 7b, 7c(1), 7c(2), 7d, 7e(1), 7e(2), 7f, 7g, 7h

Historia:

Marzena Popielarczyk - klasy: 5b, 5e, 5f, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h
Michał Owczarek - klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5d, 5s, 6b, 6c, 6d, 6e, 6s

Matematyka:

Ewa Adamczyk - klasy: 4d, 6c, 7b, 7d, 7f
Jadwiga Cholewa - klasy: 5d, 6b, 6d, 7c, 7h
Katarzyna Makowska - klasy: 5f, 6s, 7e, 7g
Edyta Paszkiewicz - klasy: 5b, 5e, 5s, 6e
Małgorzata Biłek - 5a
Marta Miedzianowska-Szulc - 4a, 4b, 4c, 4e

Przyroda:

Małgorzata Królikiewicz - klasy: 6c
Joanna Wieczorek - klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5b, 5f
Teresa Glubowska - klasy: 5e, 5s, 6b, 6d, 6e, 6s
Helena Olszewska - klasa 4d

Biologia:

Małgorzata Królikiewicz - klasy: 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h

Geografia:

Teresa Glubowska - klasy: 7h
Sylwia Baranowska - klasy: 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g

Zajęcia komputerowe/ Informatyka:

Karolina Majchrzak - 4a(2), 4b(1), 4c(2), 4d(1), 4e(1), 5a(1), 5b(2), 5d(1), 5e(1), 5f(2), 5s(2), 6b(2), 6c(2), 6d(2), 6e(2), 6s(2), 7b(1), 7c(1), 7d(1), 7e(1), 7f(1), 7g(1), 7h(1)
Beata Pruszczyk - 4a(1), 4b(2), 4c(1), 4d(2), 4e(2), 5a(2), 5b(1), 5d(2), 5e(2), 5f(1), 5s(1), 6b(1), 6c(1), 6d(1), 6e(1), 6s(1), 7b(2), 7c(2), 7d(2), 7e(2), 7f(2), 7g(2), 7h(2)

Fizyka:

Małgorzata Pełeszczak - wszystkie klasy 7

Chemia:

Małgorzata Biłek - wszystkie klasy 7

Wychowanie do życia w rodzinie:

Małgorzata Królikiewicz - klasy: 6c

Muzyka:

Dariusz Głowacki - wszystkie klasy 4, 5, 6 i 7

Plastyka:

Szymańska-Kaczmarek Gabriela  - wszystkie klasy 4, 5, 6 i 7

Technika:

Helena Olszewska - wszystkie klasy 4, 5 i 6

Wychowanie fizyczne:

Renata Kopińska - Jadwiszczak - klasy: 5s(2), 6s(2)
Andrzej Kozieł - klasy: 5a(2), 6d(2), 7e(1), 7f, 7h
Piotr Narejko - klasy: 5d, 6b, 6c, 7e, 7g
Małgorzata Franas - klasy: 5s(1), 6s(1)
Marcin Nowak - klasy: 5e, 5f, 6c(2), 6d(1), 6e
Wiesław Kozica - klasy: 5a(1), 5b, 7b, 7c, 7d
Agata Wypych - klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e

Nauczanie wczesnoszkolne:

Magrzyk Katarzyna - klasa 1a
Fijałkowska Agnieszka - klasa 1b
Poterała Katarzyna - klasa 1c
Meresińska Alicja - klasa 1d
Kacperska Iwona - klasa 1e

Robak Agnieszka - klasa 2a
Dzwonnik Magdalena - klasa 2b
Gortyńska Beata - klasa 2c
Ewelina Nejgebauer - klasa 2d

Poterała Maria - klasa 3a
Cichoń Aneta - klasa 3b
Łopacińska Bożena - klasa 3c
Rogowska Agnieszka - klasa 3d
Janowska-Nowak Ewa - klasa 3e
Grzelczak Ewa - klasa 3f
Skórkowska Sylwia - klasa 3g
Łyźniak-Składowska Milena - klasa 3h
Prokop Maria - klasa 3i
Jagiełło Magdalena - klasa 3e

Religia:

Aleksandra Nowakowska - klasy: 1c, 2c, 3a, 3f, 4c, 4d, 5a, 5b, 5d, 7b, 7c
Ewa Baur - klasy: 1b, 3c, 3g, 3j, 4a, 4b, 5s, 7e, 7f, 7g, 7h
Sokalska Joanna - klasy: 1d, 1e, 2a, 2b, 2d, 3b, 5e, 5f, 6b, 7d
Dorota Cieślik - klasy: 1a, 3d, 3e, 3i, 3h, 4e, 6c, 6d, 6e, 6s

Pedagodzy:

Dorota Kubiak
Katarzyna Szymczyk

Psycholog:

Agnieszka Piątek

Nauczyciele świetlicowi:

Dagmara Kołowrotkiewicz - kierownik
Katarzyna Balcerek
Agnieszka Olbromska
Anna Wolska
Małgorzata Karczewska

Nauczyciele bibliotekarze:

Alicja Stobiecka
Aleksandra Wincencjusz
Elżbieta Banaszczyk