Nauczyciele

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Grono SP12 WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017:

dyrektor Anna Kulisa -
2a, 2d,3b, 3e, 3f, 3g (Edukacja wczesnoszkolna,  Plastyka)
wicedyrektor Katarzyna Kraszewska - 2b, 2f, 2g, 2h, 2j, 3a, 3c, 3d, 3h, 3i - (Edukacja wczesnoszkolna,  Plastyka)

Język polski: wicedyrektor Barbara Zatorska - klasa 4e
Małgorzata Skrzypczyk - klasy: 5d, 6a, 6e
Irena Szczepanik - klasy: 4b, 5a, 5e
Joanna Stalbowska - klasy: 4d, 5s, 6g
Agnieszka Jabłońska - klasy: 5b, 5c, 6f, 6h
Gabriela Telatnik - klasy: 6b, 6c, 6d
Jakubowski Łukasz - klasa 4a, 4f, 4s

Język angielski:

Agnieszka Faryś - klasy: 2c, 2d, 2e, 2f, 4b(2), 5a, 6e(1), 6f
Cecylia Jakubiak - klasy: 3g, 4a(2), 4b(1), 4d, 5e (2), 5s(2), 6a(1), 6a
Zofia Olczyk - klasy: 2a, 2g, 3e, 4s(2), 5b(1), 5c, 6c
Agata Kabzińska - klasy: 2h, 4a(1), 4e, 4s(1), 5b(2), 5s(1)
Aleksandra Lesiak - klasy: 2i, 3a, 3b, 4f
Tomasz Wróbel - klasy: 5d, 5e(1), 6b, 6d, 6e(2), 6g, 6h
Joanna Wściubiak - klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 2b, 2j, 3c, 3d, 3f, 3h, 3i

Historia:

Marzena Popielarczyk - klasy: 4b, 4e, 4f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h
Michał Owczarek - klasy: 4a, 4d, 4s, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5s

Matematyka:

Ewa Adamczyk - klasy: 5c, 6b, 6d, 6f
Jadwiga Cholewa - klasy: 4d, 5b, 5d, 6c
Katarzyna Makowska - klasy: 4f, 5s, 6a, 6e
Edyta Paszkiewicz - klasy: 4b, 4s, 5a, 5e
Małgorzata Biłek - 4a, 4e, 6g, 6h

Przyroda:

Małgorzata Królikiewicz - klasy: 5b, 5c, 5s, 6a, 6b, 6b, 6c, 6d, 6e
Barbara Greger - klasy: 4a, 4b, 4e, 4f, 4s, 5a, 6e
Teresa Glubowska - klasy: 5d, 5e, 6c, 6d, 6f, 6g, 6h
Helena Olszewska - klasa 4d

Zajęcia komputerowe:

Karolina Majchrzak - 5a(2), 5b(2), 5c(2), 5d(2), 5e(2), 5s(2), 6a(1), 6b(1), 6c(1), 6d(1), 6e(1), 6f(1),  6g(1), 6h(1)
Beata Pruszczyk - 5a(1), 5b(1), 5c(1), 5d(1), 5e(1), 5s(1), 6a(2), 6b(2), 6c(2), 6d(2), 6e(2), 6f(2),  6g(2), 6h(2)

Wychowanie do życia w rodzinie:

Małgorzata Królikiewicz - klasy:
Renata Kopińska - Jadwiszczak - klasy:

Muzyka:

Dariusz Głowacki - wszystkie klasy 4, 5 i 6

Plastyka:

Szymańska-Kaczmarek Gabriela  - wszystkie klasy 4, 5 i 6

Technika:

Helena Olszewska - wszystkie klasy 4, 5 i 6

Wychowanie fizyczne:

Renata Kopińska - Jadwiszczak - klasy: 4s(2), 5s(2), 5c
Andrzej Kozieł - klasy: 4a, 5d, 6e, 6f, 6h
Piotr Narejko - klasy: 4d, 4e, 5b, 5e, 6e
Małgorzata Franas - klasy: 4s(1), 5s(1)
Marcin Nowak - klasy: 4e, 4f, 5a, 5e, 6g
Wiesław Kozica - klasy: 4a, 4b, 6a, 6b, 6c, 6d

Nauczanie wczesnoszkolne:

Agnieszka Robak - klasa 1A
Magdalena Dzwonnik - klasa 1B
Beata Gortyńska - klasa 1C
Agnieszka Byczek - klasa 1D

Poterała Maria - klasa 2A
Cichoń Aneta - klasa 2B
Łopacińska Bożena - klasa 2C
Kwiecińska Agnieszka - klasa 2D
Janowska-Nowak Ewa - klasa 2E
Grzelczak Ewa - klasa 2F
Skórkowska Sylwia - klasa 2G
Łyźniak-Składowska Milena - klasa 2H
Maria Prokop - klasa 2I
Hendrykowska Jolanta - klasa 2J

Magdalena Jagiełło - klasa 3A
Karina Sperczyńska - klasa 3B
Iwona Kacperska - klasa 3C
Alicja Meresińska - klasa 3D
Małgorzata Wiernicka - klasa 3E
Agnieszka Fijałkowska - klasa 3F
Katarzyna Poterała -  klasa 3G
Anna Uniszewska - klasa 3H
Natalia Zielonka  - klasa 3I

Religia:

Aleksandra Nowakowska - klasy: 1c, 2a, 2f, 3h, 3i, 4a, 4b, 4d, 6a, 6b, 6c
Ewa Baur - klasy: 2c, 2g, 2j, 3b, 3f, 3g, 4s, 6e, 6f, 6g, 6h
Sokalska Joanna - klasy: 1a, 1b, 1d, 2b, 3a, 3e, 4e, 4f, 5a, 5b, 6d
Dorota Cieślik - klasy: 2d, 2e, 2h, 2i, 3c, 3d, 5c, 5d, 5e, 5s

Pedagodzy:

Dorota Kubiak
Katarzyna Szymczyk

Psycholog:

Agnieszka Piątek

Nauczyciele świetlicowi:

Dagmara Kołowrotkiewicz - kierownik
Joanna Krasoń
Agnieszka Olbromska
Wolska Anna
Marta Jureńczyk

Nauczyciele bibliotekarze:

Alicja Stobiecka
Aleksandra Wincencjusz
Joanna Antoniów-Banach