Wykaz zajęć pozalekcyjnych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Wykaz zostanie uzupełniony we wrześniu 2016 roku.

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
KOŁA KULTURALNO - NAUKOWE

KOŁA SPORTOWE