Zawiadomienie!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
zdjęcie
W dniach od 12.02 - 19.03.2018 roku przeprowadzona będzie rekrutacja dzieci do klas I na rok szkolny 2018/2019 zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/ prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły.

Zgłoszenia oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub na witrynie szkoły poniżej.

Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w roku szkolnym 2018/2019.
powrót