Zawiadomienie o rekrutacji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
zdjęcie
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Tryb. informuje, że w dniach  od 18.02 do 22.03.2019 roku przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klas I na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 
Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły .
Zgłoszenia  oraz wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej.
 
Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w roku szkolnym 2019/2020.
 
powrót