UWAGA! DRODZY RODZICE!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
W wyniku przeprowadzonego referendum strajkowego większość nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 12  opowiedziała się za strajkiem. Z w/w  powodów od dnia 8.04. 2019 r.  w szkole nie będzie zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.
Zajęcia te zawieszone będą  do odwołania, tzn. na czas strajku. Apelujemy o zapewnienie opieki domowej dzieciom oraz prosimy o pozostawanie w stałej relacji  ze szkołą.

W załączeniu informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

Z dużą niecierpliwością oraz zaniepokojeniem wsłuchujemy się w kolejne informacje dotyczące negocjacji pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi ws. strajku w edukacji. Jak dotąd rozmowy nie przyniosły zażegnania sytuacji kryzysowej.

W związku z powyższym przeprowadziłem rozmowy z przedstawicielami miejskich instytucji kultury oraz sportu, aby w trosce o dobro dzieci oraz spokój rodziców zorganizować uczniom i przedszkolakom opiekę na wypadek akcji strajkowej.

W przypadku strajku, rodzice nie mogący zapewnić opieki nad swoimi pociechami, będą mogli pozostawić dziecko w jednej z naszych instytucji: Miejskim Ośrodku Kultury, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Muzeum, Miejskiej Bibliotece Publicznej, świetlicy Bartek oraz jej oddziałach. Zobowiązałem dyrektorów tychże placówek do zorganizowania zajęć dla dzieci.
Wiem, że dyrektorzy szkół podejmują wysiłki oraz dokładają wszelkiej staranności, aby wywiązać się z ciężącego na nich obowiązku przeprowadzenia egzaminów.
Rozumiem determinację nauczycieli ponieważ od wielu lat oświata nie jest doinwestowywana przez kolejne rządy.

Liczę na rozwiązanie zaistniałej sytuacji z myślą o dobru polskiej edukacji.
 
Krzysztof Chojniak


OPIEKĘ DLA DZIECI ZAPEWNIĄ NASTĘPUJĄCE PLACÓWKI:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Hala "Relax" (al. 3 Maja 6b) - 200 dzieci w wieku szkolnym
- Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne (ul. Belzacka 108/110) - 50 dzieci w wieku przedszkolnym

2. Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” - 150 dzieci w wieku przedszkolnym
- świetlica "Bartek" (ul. Norwida 4) - 45 dzieci
- świetlica "Promyk" (ul Wojska Polskiego 54) - 45 dzieci
- świetlica "Tęcza" (ul. Pawlikowskiego 1) - 30 dzieci
- świetlica "Wierzeje" (ul. Wrzosowa 8) - 30 dzieci

3. Miejski Ośrodek Kultury
- MOK (ul. 3 Maja 12) - 30 dzieci w wieku szkolnym
- Ośrodek Edukacji Artystycznej (ul. Słowackiego 13) - 30 dzieci w wieku szkolnym

4. Muzeum (pl. Zamkowy 4) - 25 dzieci od III klasy podstawowej

5. Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Jerozolimska 29) - 25 dzieci od III klasy podstawowej

Ww. placówki będą przyjmować dzieci od godziny 8.00.
powrót