Konkurs Plastyczny "Cztery pory roku - zima"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Biblioteka szkolna ogłasza Konkurs Plastyczny z cyklu Cztery pory roku pod hasłem  "Barwy i cienie- zima”.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VII.

Uczniowie mają za zadanie:
  • wykonać pracę plastyczną inspirowaną zimą
  • utrwalić charakterystyczne cechy zimy

Zasady uczestnictwa w konkursie:
  • prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasę
  • technika płaska dowolna
  • prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV –VII
  • prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora,
  • laureaci konkursu otrzymają nagrody
  • prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 22.01.2018r.
  • organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac
  • w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy
powrót