Konkurs "Biblioteka w memach"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Zapraszamy do Konkursu organizowanego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII

Wymyślamy memy o bibliotece, książkach, czytaniu!!!

Liczą się pomysłowość, kreatywność. Gotowe projekty prześlijcie na adres: biblios12@interia.pl
Wszystkim uczestnikom życzymy szczęścia, dobrej zabawy.

MEM - to porcja informacji umieszczona w internecie, mająca przyciągnąć odbiorców oraz wzbudzić ich zainteresowanie. Mem przybiera rozmaite formy  – najczęściej zdjęcia z humorystycznym przekazem.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
 1. Konkurs polega na wykonaniu mema związanego z biblioteką, czytaniem, książką.
 2. Mem w postaci samodzielnie wykonanej pracy powinien być czytelny i składać się                    z części graficznej (obrazek, zdjęcie) oraz przekazu słownego.
 3. Prace należy przesłać na adres biblioteki szkolnej do dnia 18.10.2019 r.
 4. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 5. W komentarzu należy podać imię nazwisko oraz klasę.
 6. Obrazki zawierające treści obsceniczne (w tym wulgaryzmy) lub niezgodne z polskim prawem zostaną zdyskwalifikowane.
 7. Zwycięskie memy, zostaną opublikowane na stronie szkoły. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji otrzymanych prac konkursowych przed ich publikacją
 8. Wysyłając mem, autor oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za naruszenie praw autorskich z winy autora nadesłanego memu.
 9. Prace będą oceniane przez jury, według następujących kryteriów: twórczy charakter memu oraz zgodność z tematem.
 10. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
 11. 14. Udział w konkursie wiąże się z podaniem danych osobowych uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem – ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 NAGRODY!!!                  
powrót