Konkurs biblioteczny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Biblioteka szkolna zaprasza do konkursu „Zakładka to książki przyjaciółka”  - konkurs na najładniejszą zakładkę do książki.
 
REGULAMIN
Cele konkursu:
 • promocja czytelnictwa,
 • zainteresowanie książką,
 • rozwijanie zdolności  plastycznych,
 • rozbudzenie świadomości poszanowania książek.
Postanowienia ogólne:
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-VIII.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie zakładki do książki.
 3. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Do wykonania prac mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki.
 4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
 5. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko oraz klasę.
 6. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.
 7. Wszystkie prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi bez zgody autora.
 8. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawce w bibliotece szkolnej.
 9. Organizator ma prawo do publikowania na stronie internetowej szkoły imienia, nazwiska  i klasy uczestników konkursu.
 
Termin składania prac upływa 15.03.2019r.
NAGRODY!
powrót