Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
W dniu 22 stycznia 2018 roku w ramach obchodów ogólnopolskiego święta Ligi Ochrony Przyrody w naszej Szkole gościliśmy Pana Maciej Sobańskiego, specjalistę ds. ochrony przyrody z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
Spotkanie było świetną okazją do przeprowadzenia prelekcji o tematyce przyrodniczej dla naszych uczniów. Klasy IV i V wzięły udział w zajęciach dotyczących zimowego dokarmiania ptaków, natomiast klasy VI z zapoznane zostały z najważniejszymi formami ochrony przyrody w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem form, które znajdują się w regionie).

W pierwszej części spotkania prelegent wyjaśnił, jakich błędów należy wystrzegać się podczas dokarmiania ptaków zimą. Podkreślił, że pod żadnym pozorem nie należy przerywać dokarmiania i starać się, aby było ono możliwie jak najbardziej regularne. Zimą przy niedoborze pokarmu i niskich temperaturach u ptaków nasila się oportunizm w zdobywaniu pokarmu, co ma służyć maksymalnemu oszczędzaniu energii. Przerwanie dokarmiania może doprowadzić do wycieńczenia, czy w krańcowych przypadkach nawet śmierci ptaka, który po pewnym okresie pobierania łatwo dostępnego pokarmu dostarczanego przez ludzi, nagle zostaje zmuszony do wyczerpującego jego poszukiwania. Ponadto pokarm należy dostarczać ptakom w miejscach odsłoniętych, z których jest dobra widoczność we wszystkich kierunkach.

Wynika to z zagrożenia ze strony drapieżników, zwłaszcza kota domowego i krogulca. Karmniki są dla nich idealnym miejscem polowania, gdyż gromadzą się tam potencjalne ofiary, które niedokarmiane, żyją zazwyczaj w rozproszeniu. Dlatego powinniśmy dokarmiać ptaki z dala od zimozielonych krzewów i żywopłotów, ścian budynków itp., aby ptaki mogły w porę dostrzec drapieżnika i miały szansę ucieczki. Należy unikać dokarmiania resztkami pokarmów przeznaczonych dla ludzi (kluski, ziemniaki itp.), gdyż układ pokarmowy ptaków nie jest przystosowany do przyswajania produktów bardzo przetworzonych, soli i innych przypraw.

Często zdarza się to także przedstawicielom gatunków, takich jak dzwoniec, wróbel domowy, mazurek, zięba, jer i wiele innych. Przy grubej pokrywie śnieżnej świetnym sposobem pomocy tym ptakom jest odśnieżenie fragmentu trawnika czy gleby. To często wystarczy, by prawie natychmiast zjawili się tam poszukiwacze pokarmu, którzy na pewno znajdą coś dla siebie. Jeśli dodatkowo wzbogacimy ten fragment o pozornie bezużyteczne pozostałości owoców takie jak ogryzki jabłek, resztki gruszki, banana, owoców cytrusowych i inne oraz pozbędziemy się przesuszonego i mało apetycznego słonecznika, zorganizujemy ptakom najwyższej klasy stołówkę. W mało wyeksponowanej części naszego przydomowego ogródka warto pozostawić fragment, na którym w sezonie wiosennym i letnim nie będziemy kosić rosnących tam chwastów. Pamiętajmy, zatem niewłaściwe dokarmianie ptaków zimą czyni im więcej szkody niż pożytku.

Równie ciekawie Pan Maciej Sobański przybliżył uczniom tematykę dotyczącą form ochrony przyrody w Polsce. Polska przyroda chroniona jest w ramach dziesięciu opisanych prawem form ochrony. Są to: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Wszystkie te formy wymienione są w art. 6 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Prowadzący opowiedział zebranym o rzadkich gatunkach roślin i zwierząt bytujących w regionie. Podkreślił, że bardzo istotne jest rozwijanie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie sobie, jak wielką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz, a ich ochrona jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Parki krajobrazowe powstają nie tylko by chronić przyrodę, ale także walory kulturowe, takie jak stare młyny, pałace, a także obszary ważne z historycznego punktu widzenia. Poruszane w prelekcjach zagadnienia wzbogacone były o mapy, przewodniki, zdjęcia (również prowadzącego), głosy ptaków, ciekawostki i zagadki przyrodnicze.

Na zakończenie spotkania Pan Maciej Sobański przekazał słuchaczom ofertę zajęć terenowych, na które mamy nadzieję niebawem się wybierzemy…
 
powrót